SHIPPING IN EU AND TO NORTH AMERICA - FAST DELIVERY - ALL ITEMS ARE IN STOCK

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Before you continue reading, the team behind Bowgearshop would like to thank you for choosing us for your purchase of bowgear. 
We sincerely hope you'll be satisfied with you purchase. Remember to follow us on social media as we regularly post tips and tricks about our products. 
 
1. Deal settlement
The final agreement between you (as customer) and Bowgearshop is considered settled when your order has been received and confirmed by Bowgearshop. Bowgearshop will email you an order confirmation as soon as possible. The order confirmation holds information such as order number, name and address, and a list of the ordered goods. 
 
2. Pricing
All prices listed on www.bowgearshop.com are shown in Danish Kroner (DKK) and Euros (E), including 25 %  VAT. Prices only include purchases in Bowgearshop. The actual price is the one that is listed on the day of purchase and will appear on the order confirmation. Bowgearshop reserves the right to make price changes and accepts no liability for printing errors. 
When announcing special prices and offers on www.bowgearshop.com, offers are only valid while stock lasts. All prices and offers on the webstore are non-liable. 
 
3. Payment
 We accept the following payments:

- Dankort
- Visa
- Mastercard
- Diners Club

  Additional charges may be added to certain credit cards. 
  The cost of purchase will be withdrawn when the order is shipped. The cost will show on the account of the choses credit card. The cost can never exceed the amount you have approved. The payment solution of Bowgearshop is based on SSL/standards. This means that information given at the time of payment is protected by encryption during the transfer from your computer to Bowgearshop. 
   
  4. Delivery 
  Delivery will be made by independent delivery companies depending on the type of goods, your location and the delivery service you have chose. All deliveries require a signature upon receipt. The specific cost of delivery will appear upon settling the order. 
  Delivery may be made by courier, pallet service or specialist delivery company depending on the type of goods, your location and the delivery service you have chosen. All deliveries requires a signature to accept receipt. 
  Delivery is considered done once the package has been retrieved from the package store. If you have requests regarding delivery to a specific package store, this can be noted upon order check out.  
  Bowgearshop ships orders as soon as possible, and aim to ship orders maximum 3 days after order confirmation. 
  Cost of shipping is added to the order and is liable to the customer. 
  With a pre-agreeement it is possible to pick up orders at:
  Thecom Aps
  www.bowgearshop.com
  Skovshovedvej 23B
  DK-2920 Charlottenlund
  Denmark
   
  5. Cancellation 
  Any order at Bowgearshop is under Danish legislation. Thus you can cancel your order on www.bowgearshop.com under the circumstances that are listed in the public consumer legislation. 
  If you are a consumer, in relation to remote sales you have 14 days of cancellation according to Consumers Act, starting the day of receiving the order. If you wish to cancel the act, you must fill out the withdrawal form which you also find a link to on your order confirmation mail. It needs to be printed/scanned and returned to info@bowgearshop.com or Bowgearshop, Skovshovedvej 23b, DK-2920 Charlottenlund, Denmark. See pt. 9. 
  In order to claim your right to cancel, you must return your goods with no significant signs of use and in its original undamaged condition with all original and undamaged packaging and instructions. When the goods are returned, received and approved by Bowgearshop you'll receive a refund of the purchase. Upon settling the order, Bowgearshop has reserved the right to claim a depreciation of the goods, if needed. Thus Bowgearshop has the right to deduct an amount to cover the depreciation when refunding the purchase. You will have the option to request goods be returned back to you, and we will charge a redelivery cost. 
  The amount of purchase will be refunded within 14 days upon receiving your cancellation. The refund will be transferred to your account. If you wish the refund to be transferred to another account, please contact Bowgearshop, pt. 9.
  You are liable for all costs related to returning the goods due to a cancellation. 
  Returns must be send to: 

  Thecom ApS
  www.Bowgearshop.com
  Skovshovedvej 23b
  DK-2920 Charlottenlund
  Denmark
   
  6. Complaints 
  Sale of Goods Act states that you have 24 months rights to complain of all goods purchased at Bowgearshop, considered from the day of receipt. The right to complain means that you either can get your good repaired, exchanged or get a refund, depending on the specific situation. This obviously requires that the complaint is rightful.  
  If you find mistakes or missing parts related to your goods, you can complain within reasonable time to Bowgearshop after receiving your goods. 
  Any complaint regarding missing parts in the received order must be addressed to Bowgearshop, (pt 9). You will then received a return label with the address of return. You must always enclose a copy of the order confirmation. 
  All other complaints must be addressed to Bowgearshop (pt 9). Remember to enclose a copy of the order confirmation. 
   
  7. Options for complaints 
  If you wish to complain about your purchase, we kindly ask you to contact us at Bowgearshop. If we unexpectedly don't find a satisfying solution, on www.forbrug.dk you can send a complaint to: 
  Nævnenes Hus
  Center for Klageløsning
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  Tel: +45 72 40 56 00
  www.naevneneshus.dk

  If you live outside of Denmark, you can also use the Online Dispute Resolution (ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   
  8. Cookies
  Our website uses cookies when you shop here. A cookie is a kind of code which is used in a database in order to recognize the customer. The information is meant for data collection about purchases made at www.bowgearshop.com. Third parties eg. Google also uses cookies to target ads and tailor marketing based on customers previous views on the web. 
  When you enter our website, a pop up about cookies will appear. Read more about our use and third parties use of cookies in the Cookie Preferences

  9. Contact Bowgearshop
  Questions regarding orders, payment, delivery etc can be emailed to Bowgearshop customer service at info@bowgearshop.com
  Thank you for shopping at Bowgearshop - we hope you are pleased with your purchases and will return soon again.
  Enjoy your hunting!

   __________________________________________________________ 

  Salgs- og Leveringsbetingelser

  Før du læser videre, så vil teamet bag Bowgearshop gerne takke dig for at vælge os som din leverandør af jagttilbehør og friluftsgear. 
  Vi håber, at du er tilfreds med dit køb og får masser af glæde af det. Husk at følge os på de sociale medier da vi løbende poster tips og tricks om vores produkter.   

  1. Indgåelse af aftale
  Endelig aftale mellem dig (som kunde) og BOWGEARSHOP anses for indgået, når din ordre er modtaget og bekræftet af BOWGEARSHOP. BOWGEARSHOP fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail indeholdende oplysninger om bl.a. ordrenummer, navn og adresse samt en oversigt over de bestilte varer.

  2. Priser
  Alle priser på www.bowgearshop.dk er angivet i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % moms. Priserne er ligeledes alene gældende for køb i BOWGEARSHOP webshop. Den gældende pris er den, der på dagen for bestillingen fremgår af webshoppen for den pågældende vare, og som ligeledes vil fremgå af ordrebekræftelsen. BOWGEARSHOP tager dog forbehold for evt. trykfejl.
  Når vi annoncerer med tilbud på www.bowgearshop.dk gælder tilbuddene kun så længe lager haves. Alle priser og tilbud på webshoppen er uden obligo.

  3. Betaling

  Betaling skal ske med følgende godkendte betalingsmetoder:

  • Visa
  • Dankort
  • Mastercard
  • Diners Club

  Der tages forbehold for gebyrer ved betaling med visse betalingsmidler. 
   
  Beløbet trækkes først, når den bestilte vare er afsendt, hvorefter det debiterede beløb vil fremgå af kontoen for det valgte betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. BOWGEARSHOP betalingsløsning er baseret på SSL-standarden. Dette betyder, at de oplysninger, der bliver afgivet i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering under overførelsen fra din computer og videre til BOWGEARSHOP.
   

  4. Levering
  BOWGEARSHOP leverer via uafhængige eksterne fragtmænd til pakkeshops i hele landet og i Europa. Alle leveringer kræver en underskrift ifm modtagelse af pakken. Den specifikke pris vil fremgå inden ordren afgives.
  Levering anses for sket, når varen er afhentet hos den valgte pakkeshop. Specifik valg af pakkeshop vil fremgå ved udtjekning såfremt dette er muligt. 
  BOWGEARSHOP leverer hurtigst muligt, og bestræber sig på, at der højst går 3 arbejdsdage fra bekræftelse af ordre til afsendelse.
  Omkostninger til levering tillægges ordrebeløb og afholdes af kunden. 
  I det omfang, der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til den bestilte vare, medfølger disse den leverede vare. Når varen afsendes fra BOWGEARSHOP, får du tilsendt track & trace nummer på pakken. Der sendes e-mail og/eller sms, når pakken er klar til afhentning i den valgte pakkeshop. BOWGEARSHOP tager forbehold for forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure.

  5. Fortrydelsesret
  Enhver bestilling på BOWGEARSHOP webshop er underlagt dansk lovgivning. Du har således fortrydelsesret ved køb af varer på www.bowgearshop.dk i det omfang, det følger af Forbrugeraftalelovens bestemmelser.

  Såfremt du er forbruger, har du i forbindelse med fjernsalg, således 14 dages fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven regnet fra den dag du modtager varen. Såfremt du ønsker at fortryde aftalen, kan det ske ved at udfylde en fortrydelsesblanket, som du også finder via et link på din ordrebekræftelse. Den skal udskrives/scannes og sendes retur til: 

  info@bowgearshop.dk 
  eller 
  BOWGEARSHOP 
  Skovshovedvej 23b
  2920 Charlottenlund 
  Se pkt. 9.

  For at gøre brug af din fortrydelsesret, er dette betinget af, at du returnerer den købte vare i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog denne. Når varen er modtaget retur og godkendt af BOWGEARSHOP, får du refunderet købesummen for det fortrudte køb. BOWGEARSHOP har i forbindelse med indgåelsen af aftalen forbeholdt sig ret til at opkræve en evt. værdiforringelse af varen. Det betyder, at BOWGEARSHOP i forbindelse med refundering af købesummen kan fratrække et beløb til dækning af en evt. værdiforringelse.
  Det er ikke muligt at aflevere varen på BOWGEARSHOP hovedadresse uden forudgående aftale herom.
  Købesummen for det returnerede vil blive tilbagebetalt indenfor 14 dage efter, at du har givet meddelelse om fortrydelse af det købte. Beløbet indsættes på din konto. Såfremt du ønsker pengene indsat på en konto, bedes du kontakte BOWGEARSHOP, jfr. pkt. 9
  Du afholder selv omkostningerne til returnering af varer i forbindelse med fortrydelse.

  Returvarer skal sendes til:

  Thecom ApS
  www.bowgearshop.com
  Skovshovedvej 23b
  2920 Charlottenlund

  6. Reklamation
  Købeloven finder anvendelse på aftaler om levering af varer, hvorfor du har 24 måneders reklamationsret på alle varer købt i BOWGEARSHOP Webshop regnet fra dagen, hvor du modtager varen. Reklamationsretten betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette forudsætter naturligvis, at reklamationen er berettiget.
  Du skal reklamere inden for rimelig tid til BOWGEARSHOP efter modtagelsen af varen, hvis du konstaterer fejl eller mangler ved den modtagne vare.
  Enhver reklamation vedr. manglende dele i den tilsendte ordre skal ske til BOWGEARSHOP, jfr. pkt. 8. Du vil herefter få tilsendt en returlabel med angivelse af returneringsadresse. Der skal altid vedlægges en kopi af ordrebekræftelsen.
  Ved enhver reklamation over varen i øvrigt bedes du henvende dig til BOWGEARSHOP (jf. pkt. 9) husk at vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

  7. Klagemuligheder
  Hvis du ønsker at klage over dit køb, bedes du først rette henvendelse til BOWGEARSHOP. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du via www.forbrug.dk indgive en klage til: 

  Nævnenes Hus
  Center for Klageløsning
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  Telefon: 72 40 56 00
  www.naevneneshus.dk

  Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  8. Cookies
  Vores hjemmeside benytter cookies, når du handler på Webshoppen. En cookie er en slags kode, som anvendes i en database for at genkende kunden. Oplysningerne bruges til indsamling af oplysninger om købet ved handler i BOWGEARSHOPs Webshop.
  Tredjepartsforhandlere, herunder eksempelvis Google, bruger også cookies til at vise målrettede annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på hjemmesiden.
  På forsiden af www.bowgearshop.dk oplyser vi om brugen af cookies på vores hjemmeside ved en cookie bar pop up. Læs også mere om vores og tredjeparters brug af Cookie Preferences.

  9. Kontakt
  Spørgsmål vedr. bestilling, betaling, levering m.v. kan ske til BOWGEARSHOP Kundeservice på mail: info@bowgearshop.dk

  Tak fordi du har valgt at handle hos BOWGEARSHOP – Vi håber, du er tilfreds med dine varer og snart vil vende tilbage igen.

  God jagt !